Nöjes- och bröllopskörning

Från vår till höst erbjuder vi en Ford Edsel Ranger 4 Door Sedan 1959 till uthyrning för bröllopskörningar.
Hyra inklusive förare:

  • de första 2 timmarna – 200 EUR
  • varje påföljande timme 80 EUR

Hyran inkluderar moms. Hyrestiden beräknas från då bilen lämnar garaget i Pärnu. Dvs att hyrestiden inkluderar färden till platsen dit Du har beställt bilen. Utsmyckning av bilen vid särskild överenskommelse med kunden.

Gamla bilar och motorcyklar

Aero 30 Sport 1937 är den tjeckiska bilindustrin stora stolthet. Bilen köptes i Nürnberg år 2007. Renoveringen förväntas bli färdig under 2012.

Renault Primaquatre 1936. Bilen kan ses i den estniska TV-dramaserien “Tuulepealne maa” (Det vindpinade landet).

Vid sidan av amerikanerna står en Volga M24, favoriten bland kolchosdirektörer i Estlands SSR.
Det påstås att denna M24 från 1971 är den äldsta i Estland som har bevarats i originalutförande. Dess första ägare var kamrat Bruno Saul, partiledaren i dåtidens ESSR.

Andra seriens Volga Gaz M21 1961 av Gorki bilfabrik i Sovjetunionen.

Kraftmaskiner från 1920 – 1950

Vi började relativt nyligen med samling och renovering av kraftmaskiner. Här kan Du se några foton på motorer i vår samling.

Restaurering

Här är en översikt över restaurering av vår äldsta bil Chevrolet 4 Door Sedan 1926 som påbörjades år 2007.

Edsel Ranger 4Door Sedan 1959 – restaurerades år 2007-2008.

Restaureringen av Aero 30 Sport 1937 påbörjades år 2010.

Willys Overland CJ2A 1948 – restaurerades år 2008-2009.